آخرین اخبار محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی