مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتم

  • اقتصادنیوز :مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعداد افرادی که تا به امروز در سامانه درخواست بیمه بیکاری وارد و ثبت نام کرده‌اند، ۸۴۰ هزار و ۹۴۴ نفر است که از این تعداد ۷۰۳ هزار و ۴۳۰ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شده‌اند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر