آخرین اخبار مدیریت موفقیت آمیز ایران در

  • اقتصادنیوز: مدیرکل منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با اشاره به اینکه ایران توانست با موفقیت چالش کووید ۱۹ را مدیریت کند، گفت: سازمان جهانی بهداشت امیدوار است که در ادامه اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در تمام کشورها، به ایجاد جامعه سالم تر به همه جوامع بشری، کمک کند.