مراجع

  • محسن غرویان:

    اقتصادنیوز؛ «محسن غرویان» استاد سرشناس حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه طلاب باید رفتارهای خود را متناسب با نظر مراجع تنظیم کنند، گفت: «گروهی به اسم آیت الله مصباح حرکت هایی انجام می دهند که شاید خود ایشان هم به این رفتارها راضی نیستند ولی هستند عده ای که این رفتارها و حرکات افراطی انجام می‌دهند که به نام آیت الله مصباح ثبت می شود، این گروه علاوه بر قم در سطح کشور اعم از مجلس و صحنه های مختلف…

  • اقتصادنیوز؛ در پی برخی مطالب منتشر شده در خصوص اظهارات ریاست محترم جمهوری در دیدار با مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روابط عمومی دفتر رئیس جمهور اطلاعیه ای صادر کرد.

  • رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به نامه محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضائیه در مورد مرجع تقلید آیت الله سیدموسی شیبری زنجانی واکنش نشان داد و کلامی از امام خمینی را در این باره یادآوری کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر