مراکز اقامتی چابهار

  • معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مراکز اقامتی چابهار تعطیل شده و در حال ایجاد ساز و کاری با همکاری نیروی انتظامی برای جلوگیری از ورود مسافران به این شهرستان هستیم.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر