مربی استقلال

  • اقتصادنیوز : از چند سال قبل موج جدید مربی‌های جوان استقلالی شکل گرفته و گزینه‌ها و آلترناتیو‌های نیمکت آبی را به شکل چشمگیری افزایش داده است؛ دیگر تعداد کسانی که می‌توانند و ممکن است سرمربی بعدی استقلال باشند به یک، دو و حتی سه و چهار گزینه محدود نمی‌شود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر