مردمش

  • اقتصادنیوز: انتشار تصاویری از سرکوب شدید معترضان آمریکایی با گاز اشک آور در خارج از کاخ سفید که با واکنش گسترده منتقدان روبرو شد، سوژه کارتونی از مونتی ولورتن در سایت کگل شده است.

۱

بیشتر

بیشتر