آخرین اخبار مرزهای 1967

  • سند «اصول و سیاست‌های کلی» حماس شامل ۴۲ بند و در ۱۱ عنوان توسط رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) رونمایی شد.

  • رئیس دفتر سیاسی حماس از موافقت با سند سیاسی جدید این جنبش خبر داد و تاکید کرد که موافقت حماس با سند سیاسی نشان دهنده تحول فکری و عملکرد سیاسی آن است. به گزارش فارس به نقل از الجزیره ، خالد مشعل گفت: در سند سیاسی جدید حماس آمده است که برپایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ یک توافق ملی است.