آخرین اخبار مرگ محافظه‌کاری

  • اقتصادنیوز: محافظه‌کاران آمریکایی زمانی سعی می کردند موج بازارها و نوآوری را سوار کشتی خود کنند و به سوی ثروت و رفاه به مراتب بیشتر بروند اما اکنون همانطور که مسیر امروز حزب جمهوریخواه نشان می دهد، آنها به تهدیدی برای دموکراسی تبدیل می کند.