مرگ مرسی

  • سازمان ملل گزارش داد:

    سازمان ملل امروز جمعه در گزارشی اعلام کرد: سیستم زندان در مصر ممکن است به طور مستقیم منجر به مرگ «محمد مرسی» رئیس جمهور پیشین مصر شده باشد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر