مرگ کاسترو

  • محمود صدری
  • فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در سن ۹۰ سالگی درگذشت. او چند سال بود که به دلیل بیماری و کهولت سن از اداره امور کشور کناره گرفته بود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر