آخرین اخبار مسعور پزشکیان

  • مسعود پزشکیان گفت: وقتی کسی نتواند زمینی را درست کند می‌گوید من نبودم و دیگری بود. ریشه مشکلات امروز ما در نگاه، سیاست، نوع چینش و برخوردهای ماست. طی نطقی که در مجلس داشتم گفتم، مدیریت یک علم است. حال اگر بگوییم مدیران سابق بد هستند، در مقابل باید مدیر خوب هم معرفی کنید؛ اینکه کجا درس خوانده، دوره دیده و کار کرده است.