آخرین اخبار مسکن عمومی

  • اقتصادنیوز: به اعتقاد برخی، حضور دولت در بازار مسکن با کلیدواژه مسکن‌ اجتماعی منسوخ شده؛ این در حالیست که نگاه به برنامه‌ کشورهای دیگر به‌خوبی بیانگر حضور ویژه دولت‌ها در حوزه مسکن عمومی است.