آخرین اخبار مسکو و تهران

  • در گزارش خبرگزاری دولتی روسیه آمده: نباید فکر کنیم که درگیری روسیه با غرب آن را بی‌ربط کرده است - پتانسیل تجارت شمال- جنوب هنوز بسیار بالا است. حتی اگر جنگ تحریم‌ها بین روسیه و اتحادیه اروپا برای مدت طولانی ادامه یابد، کریدور برای تجارت روسیه با خاورمیانه و آسیا مورد نیاز خواهد بود.