مشارکت های مردمی

  • با هدف سهولت ارائه کمک‌ نیکوکاران به کودکان مبتلا به سرطان انجام شد:

    اقتصاد نیوز:دفتر جلب مشارکت‌های مردمی محک در میدان کتابی با هدف سرعت و سهولت بیشتر در ارائه کمک نیکوکاران روز دوشنبه، ۱۴ مرداد، با حضور بنیانگذار، اعضای هیأت امنا و مدیره، داوطلبان و نیکوکاران، توسط فرزندان بهبودیافته محک افتتاح شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر