آخرین اخبار مشاوره مدیریت ایلیا

  • صبح روز یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، ناگهان آسمان نیویورک غرق در دود و آتش شد. برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی که یکی از نمادهای قدرت و ثروت ایالات متحده بود، در چشم به‌هم‌زدنی فرو‌ریخته و جهان را در بهت و حیرت فرو بردند. گویی زلزله‌ای سهمگین، نظم جهانی را به هم ریخته بود.