مشاور رهبری درحوزه صنایع دفاعی

  • مشاور رهبری در امور دفاعی:

    اقتصادنیوز؛ حسین دهقان، ضمن تأکید کرد بر اینکه «تنگه هرمز از موقعیت بسیار مهمی برخوردار است» گفت: (تنگه هرمز) نه جای شوخی است نه جای اینکه کشوری بخواهد مقررات بین‌المللی را در آن نادیده گرفت.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر