آخرین اخبار مصالح ساختمانی

  • بازرسان استاندارد در روند نظارت بر مراکز عرضه فراورده‌های شیمی ساختمان ۲۷برند چسب کاشی غیراستاندارد را توقیف کردند.

  • رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه کرایه تحویل سیمان در مقصد باعث شده تا مقداری قیمت ها افزایش پیدا کند، کفت: این امر به معنی افزایش قیمت سیمان نیست.