مصباح

  • اقتصادنیوز: سیدمحمدمهدی میرباقری رئیس و لیدر جریان اکادمی که میراث سیدمنیرالدین هاشمی با تفکراتی به مراتب تندتر از محمدتقی مصباح یزدی است، در سال های اخیر تلاش کرده است که با اظهارات و مواضعی مشخص، خود را به عنوان جانشین مصباح جا بزند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر