مصرف آب خانگی

  • مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از رکورد بی سابقه مصرف آب در تهران در طی ۵۰ سال اخیر خبر داد.

  • مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو گفت: اگر هر مشترک به ازای هر نفر بیش از ۱۵۰ لیتر آب شرب خانگی در روز مصرف کند، پرمصرف محسوب می شود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر