مصرف حقیقی

  • اقتصاد نیوز:در حالی متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۹.۳ درصد رشد کرده که نرخ تورم سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۷ درصد بوده است. یعنی خانواده‌های ایرانی در سال گذشته مصرف خود را به میزان ۷.۷ درصد کاهش داده‌اند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر