مصرف مکمل‌ها

  • روابط عمومی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی:

    اقتصادنیوز: رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور گفت: مصرف بیش از حد مکمل ها باعث عارضه اشباع بیش از حد ویتامین ها می شود و کبد چرب به همراه سردرد و تهوع را به دنبال دارد.

۱

بیشتر

بیشتر