مصطفی چمران

  • یک جامعه شناس اصولگرا گفت: اگر شهید چمران امروز در قید حیات بود، جزو متدینین جبهه اصلاحات محسوب می شد. متاسفانه طیف سکولار اصلاحات بلندگوی این جریان را در دست دارد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر