معافیت های مالیاتی

  • اقتصادنیوز:مالیات بر درآمد حقوق، درآمدی است که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال بر حسب مدت یا کار انجام شده، به طور نقد یا غیر نقد به دست می آورد و برخی از درآمدها همچون حقوق بازنشستگی، عیدی سالانه، وجوه حاصل از بیمه و... معاف از این نوع مالیات هستند.

  • گروه بنگاه ها- مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اذعان بر اینکه در این منطقه اقدامات توسعه ای باید بیشتر مورد مطالعه قرار می گرفت اظهار داشت: متاسفانه در این منطقه توسعه سازه ای بیشتر از توسعه غیرسازه ای رشد کرده و توسعه نرم افزاری همگام با پیشرفت سخت افزاری نبوده است.

  • وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه معافیت های مالیاتی بسیار گسترده و غیرهدفمند است، خواستار هدفمند شدن معافیت های مالیاتی در طرح جامع مالیاتی شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر