معاون اول ریاست جمهوری

  • گمرک ایران پیشنهاد کرد؛

    اقتصادنیوز: معاون فنی و امور گمرکی طی نامه‌ای به مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد پیشنهادهای جدیدی برای جلوگیری از رسوب کالا و تسویه فرآیندهای ترخیص با هدف حمایت از تولید و تسریع در ترخیص مواد اولیه ‌و کالاهای ضروری ارائه کرد.

۱

بیشتر

بیشتر