معاون وزیر کشور

 • معاون وزیر کشور:

  معاون وزیر کشور می‌گوید نباید اجازه دهیم انتخابات ملعبه دست افرادی قرار گیرد که این حوزه را یک بازار سود و زیان تلقی کنند.

 • اقتصادنیوز: معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دشمن با تمام توان خود علیه ایران وارد جنگ اقتصادی، اطلاعاتی و روانی شده است، گفت: ما هم باید آرایش جنگی به خود بگیریم.

 • اقتصادنیوز؛ حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: سیستم بروکراسی کشور فسادزاست و در حوزه‌های مختلف قوانین زیادی وضع شده است که اگر بخواهیم این موضوع را کاهش دهیم باید ساختارهای چابک و روان داشته باشیم.

 • معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور:

  اقتصادنیوز؛ حسین ذوالفقاری گفت: تصویرسازی رسانه ها در سال های گذشته از مسئولان کشور و ایجاد فضای اتهام زنی در کشور زمینه داخلی عملیات روانی را فراهم کرده و بر بی اعتمادی مردم دامن زده است.

 • معاون وزیر کشور توضیح داد:

  اقتصادنیوز؛ معاون امور اجتماعی وزیر کشور گفت: ما آمارهای نادرست و بی‌اساسی را حتی از مسئولان درباره افزایش خودکشی در کشور می شنویم، در حالی که در ایران حدود ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ خودکشی در سال ثبت می شود که هرچند رو به افزایش است ولی هنوز نصف میانگین جهانی است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر