من ماسک میزنم

  • شیوع مجدد ویروس کرونا، پزشکان و پرستاران را بر آن داشت تا از مردم درخواست کنند در مکان‌های عمومی ماسک بزنند.

۱

بیشتر

بیشتر