مهاجرت از تهران

  • بررسی‌ها نشان می‌دهد؛

    اقتصادنیوز؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات ارزی، رشد قیمت مسکن و اجاره بها، پایین بودن کیفیت زندگی، آلودگی هوا و ترافیک باعث تشدید موج مهاجرت از تهران شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر