موتلفه

  • پورمحمدی:

    دبیر کل جامعه روحانیت مبارز گفت: در دوران وزارت کشور یکی از درگیری‌های من با برخی این بود که قبرستان باید داخل شهر باشد تا یاد مرگ با انسان همراه شود نه این که قبرستان را از شهر خارج کنیم اما این اتفاق رخ داده و اسم قبرستان را هم به آرامستان تغییر داده‌ایم.

  • نامه نیوز : ساختمان سیاسی خیابان خردمند جنوبی؛ شاید آنقدرها برای همسایگانش جذابیت سیاسی نداشته باشد اما سیاست اصولگرایانه گاه و بیگاه تحت تاثیر تصمیماتی قرار میگیرد که از جلسات و گعده های درون آن بیرون می آید.

  • اسدالله بادامچیان خبرداد

    اقتصاد نیوز : اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با اشاره به ضوابط فعالیت در این حزب، برخی خطوط قرمز موتلفه را تبیین کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر