موج دوم شیوع کرونا

  • اقتصاد نیوز:سازمان بهداشت جهانی هشدار می‌دهد ویروس کرونا ممکن است هرگز از بین نرود. با کاهش محدودیت‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان، نگرانی در مورد همه‌گیر شدن موج دوم یا سوم کرونا رو به افزایش است.

  • سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با ابراز نگرانی از شروع شیوع موج دوم کرونا در گیلان گفت: با توجه به خستگی کادر درمانی استان و افزایش تردد در خیابان‌های استان این احتمال وجود دارد موج دوم کرونا در گیلان شروع شود و در آن موقع کنترل کرونا سخت می‌شود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر