آخرین اخبار موفقیت شغلی

  • اقتصادنیوز: روانشناسان می گویند احتمال برخورداری از موفقیت شغلی در افرادی که به نظر دیگران دوست داشتنی هستند، بیشتر است و این امر تصادفی نیست.

  • اقتصادنیوز: چه عواملی در موفقیت شغلی تاثیر گذارند ؟ آیا شما در شغل و حرفه تان موفق هستید؟ به نظر شما موفقیت در گرو چیست؟ موفقیت به طور کل به معنی دستیابی به چیزهایی است که فرد برای رسیدن به آن امیدوار است و تلاش می کند. اما تعریف موفقیت شغلی در هر شغل و در هر انسانی متفاوت است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی