آخرین اخبار میوه برای درمان نفخ

  • اقتصادنیوز: همه ما گاهی احساس نفخ می کنیم که می تواند ناشی از غذای ناسالم و یا سبزیجات باشد. میوه های آلو، پاپایا و کیوی می تواند درمان موثری برای این مشکل باشد.