آخرین اخبار میوه برای رفع عطش

  • در ماه مبارک رمضان یکی از دغدغه های اصلی روزه داران رفع عطش و تشنگی است. روزه داران در فاصله افطار و سحر باید آب مورد نیاز بدن خود را تامین کنند تا در طول روز و ساعت های روزه داری دچار تشنگی و سردرد ناشی از آن نشوند.