نابرابری درآمد

  • بازتولید تبعیض یا فرصت سرمایه گذاری بر روی زمان انسان‌ها؟

    اقتصادنیوز : یک استارت‌آپ در آمریکا آغاز به کار کرده است که به افراد اجازه می‌دهد تا زمان خود را در بازار آزاد به فروش برسانند و به نوعی بر روی خود افراد سرمایه‌گذاری می‌شود.

  • اقتصادنیوز بررسی کرد:

    وضعیت نابرابری درآمد در چین طی ۳ دهه اخیر، تشدید شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر