نابودی کرونا

  • از سوی دفتر جعفر سبحانی؛

    اقتصادنیوز؛ دفتر آیت الله جعفر سبحانی پیرو انتشار مطلبی در فضای مجازی در مورد ریشه کن شدن ویروس کرونا بوسیله جن این مطلب را تکذیب کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر