ناصر کامجو

  • کارشناس ارشد مدیریت منابع آب مطرح کرد؛

    اقتصادنیوز؛ ناصر کامجو معتقد است: متاسفانه مدتی است شاهد هستیم انتقادات فراوانی علیه کارشناسان آب کشور و به ویژه صنعت سدسازی، که در زمره طراحان و سازندگان پرافتخارترین سدها و نیروگاه‌های برقابی در اقصی نقاط جهان هستند، توسط افرادی گاهی بدون بنیه کارشناسی انجام می شود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر