آخرین اخبار ناقضین

  • بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی با تشریح گزارش آخرین وضعیت برخورد قانونی با ناقضین قرنطینه، اظهار کرد: لیست اسامی تعداد ۲۰۸ هزار و۷۶۰ نفرمبتلاء به ویروس کرونا که موضوع نقض شرایط قرنطینه آنها تا اواسط اردیبهشت ماه، توسط وزارت بهداشت قطعی شناخته شده است، برای اعمال جریمه به ناجا اعلام شده است.