نبش قبر

  • اقتصادنیوز؛ محمدی کشکولی، قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد، درباره درخواست یکی از کارشناسان پرونده دایر بر نبش قبر مقتول، تاکید کرد: نبش قبر میترا استاد ضرورتی ندارد.

  • اقتصادنیوز: قاضی از کارشناس پزشکی قانونی درباره عدم آسیب به استخوان جناق میترا استاد با وجود اصابت گلوله سؤال کرد که وی گفت:به گفته پزشکی که اولین‌بار جسد را معاینه کرد، ممکن است به علت خون‌آلود بودن جسد ثبت نشده باشد که می‌توان با نبش قبر دوباره آن را بررسی کرد.

  • دولت جدید اسپانیا تصمیم گرفت؛

    اقتصادنیوز؛ جسد ژنرال فرانچسکو فرانکو، دیکتاتور دهه ۴۰ تا ۷۰ میلادی اسپانیا با تصمیم دولت جدید اسپانیا، از قبرش خارج خواهد شد.

  • پرستار مردی که دو سال پیش به اتهام قتل دو بیمار زندانی شده بود، اکنون متهم است که برای هیجان و رفع بی حوصلگی ۸۴ بیمار دیگر را نیز به قتل رسانده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر