آخرین اخبار نخل صادراتی

  • بنا بر اعلام معاون فنی گمرک ایران نخل‌های صادراتی از سوی قطر پذیرفته نشده است، وی اعلام کرد که با وجود صادرات صورت گرفته تعداد کل نخل‌های صادر شده یعنی مجموع ۵۸۸ اصله به قطر، به ایران برگشت خورده است.