نرخ بیکاری تابستان 99

  • آمارهای تابستان ۹۹ نشان می‌دهد

    اقتصاد نیوز : بازار کار ایران در تابستان امسال در قیاس با بهار، ضربه کمتری از کرونا دید، اما ترکش‌های کرونا و رکود در اقتصاد ایران، جمعیت موجود در بازار کار را به شکل قابل توجهی کوچک کرده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر