آخرین اخبار نرخ مشارکت اقتصادی

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ مشارکت در سال های گذشته نشان می دهد این شاخص در بعد فصلی در کمترین سطح خود در هفت سال اخیر قرار گرفته و همچنان شیبی نزولی را در فصل های اخیر اتخاذ کرده است.

  • اقتصادنیوز: بر اساس بررسی های صورت گرفته شاخص های رشد اقتصادی و رشد متغیر های تورم ساز در دولت روحانی نسبت به سایر دولت ها در وضعیت نامطلوب تری قرار دارد.

  • اقتصادنیوز: به گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان امسال ۹.۶ درصد به ثبت رسیده که نسبت به بهار افزایش پیدا کرده است.

  • اقتصادنیوز: بررسی ها نشان می دهد علی رغم افزایش نیم میلیون نفری شاغلین در بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۹۹، اما باز هم افزایش اشتغال بهار به زمستان در سال جاری نسبت به سال های گذشته به شکل محسوسی پایین تر است.

  • اقتصاد نیوز: بر اساس آمار های منتشر شده نرخ بیکاری در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی کاهش یافته است.

  • اقتصاد نیوز: نرخ بیکاری در بهار سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۸ درصد برآورد شده است که نسبت به فصل گذشته خود کاهش محسوسی داشته است. با این وجود آمار ها نشان می دهد از هر ۱۰ ایرانی تنها ۳ نفر دارای شغل هستند.

  • اقتصاد نیوز: بحران کرونا باعث شده تا بالغ بر ۶۸۰ هزار نفر از شاغلین بخش خدمات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاسته شده ،اما قسمت عمده ای از این افراد در بخش صنعت شاغل شده اند .

  • اقتصادنیوز : به رغم کاهش نرخ بیکاری در زمستان ۹۹ به ۹.۷ درصد ،بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاسته شده است .

  • اقتصادنیوز:جمعیت بالای ۱۰ ساله کشور بالغ بر ۶۶ میلیون نفر است که حدود ۴۰ میلیون نفر آنها را جمعیت غیرفعال تشکیل می دهند و از این جمعیت غیرفعال، ۳.۷ میلیون نفر، بدون داشتن شغل، دارای درآمد هستند.

  • عدم ایجاد شغل با درآمد مناسب برای متولدین دهه ٦٠ سبب کاهش بازدهی آموزش شد، که این امر خود در تصمیم متولدین دهه‌های بعد برای ورود به بازار آموزش عالی تأثیر قابل توجهی گذاشت و باعث افزایش قابل توجه نرخ مشارکت در بازار کار برای متولدین دهه ٧٠ در سال‌های اخیر شد.