آخرین اخبار نشست امنیتی بغداد

  • استیون کوک، کارشناس مسائل خاورمیانه و عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا به زمینه‌ها، اهداف و نتایج احتمالی نشست امنیتی بغداد را بررسی کرد.