نظارت بر بازار ارز

  • دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: برای برخورد با صرافی های غیرمجاز ضعف قانونی نداریم و بیشتر مشکل، به حوزه اجرا و نظارت بازمی‌گردد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر