آخرین اخبار نف عربستان

  • اقتصادنیوز: چین که بزرگترین شریک تجاری عربستان سعودی و اولین خریدار نفت این کشور است پیگیری های عربستان را برای اتخاذ سیاست های انرژی مستقل ستایش کرد و گفت که عربستان باید نقش بیشتری در امور منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند‌.