نقد حکومت

  • محمدرضا عارف:

    اقتصادنیوز؛ محمدرضا عارف، رئیس فراکیسون امید مجلس گفت: نقد حکومت و حاکمیت معنای آن، به هیچ وجه براندازی نیست. بلکه حتی می‌تواند تقویت‌کننده حاکمیت باشد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر