آخرین اخبار نقصان

  • هرچند در طول سال‌های گذشته، روند تخصیص ارز دولتی ادامه داشته اما کند شدن این فرایند در برخی دوره‌ها، مشکلاتی که در حوزه نظارت بر آنها وجود داشته و البته محدودیت‌هایی که در ترخیص کالاها از گمرک وجود دارد، باعث ایجاد مشکلاتی جدید در این بخش شده است.