آخرین اخبار نوروهکرها

  • افزایش توانایی ذهن در حل مسائل، انجام چندین کار در ذهن، مدیریت احساسات ، خلاقیت و مواردی از این دست از دغدغه‌های انسان مدرن است.