آخرین اخبار نوشابه قوطی

  • اقتصادنیوز: شرکت صنایع غذایی آمریکایی پپسی اعلام کرده که با افزایش پیش‌بینی سود در سال ۲۰۲۳ قیمت‌ها را افزایش خواهد داد چرا که تقاضای ثابت افزایش می‌یابد.

  • اقتصادنیوز: برخی از قوطی های فلزی نوشیدنی ها نشانه های باکتری اشریشیا دارند که میتواند منجر به اسهال ، بیماری های تنفسی و سینه پهلو شود.