هاب گازی منطقه

  • اقتصادنیوز: عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه باید با اصلاحات اساسنامه شرکت ملی گاز می‌توان تحول بزرگی در حوزه گاز صورت داد، گفت:‌ به‌راحتی می‌توانیم هاب گازی منطقه شویم.

  • اقتصادنیوز: عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه باید با اصلاحات اساسنامه شرکت ملی گاز می‌توان تحول بزرگی در حوزه گاز صورت داد، گفت:‌ به‌راحتی می‌توانیم هاب گازی منطقه شویم.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر