آخرین اخبار هادی خانیکی

  • نقش اصلی ارتباطات بالا بردن توان شنیدن، دیدن و گفتن معانی نهفته در پیام‌ها است؛ رسانه‌ها هم در هر صورتی که باشند، شنیداری، دیداری، نوشتاری یا تلفیقی و ترکیبی و شبکه‌ای در بهترین وجه باید بتوانند جهان‌ها و عرصه‌های بسته را در مقیاس‌های فردی و جمعی به روی هم بگشایند.

  • لنگر از قافله ریگ روان می‌جویی/ ای که از زندگی امید ثبات است ترا... (صایب تبریزی) خواندن کتاب پرنکته «امید بدون خوش‌بینی» تری ایگلتون Terry Eagleton، متفکر و منتقد صاحب‌نام انگلیسی، در روزهای آغاز سال، معناهای فراوان دارد.

  • هفته‌نامه «ترقی» از نشریات دهه۲۰خورشیدی در صفحه نخست، شماره ۲۰۲ خود به تاریخ ۴آذرماه ۱۳۲۵، سرمقاله و خبری دارد که در شمار گزارش‌ها و خبرهای بی‌زمان تاریخ اجتماعی و سیاسی ماست.

  • اقتصادنیوز: شرق در گزارشی به اخراج محمدفاضلی استاد دانشگاه شهیدبهشتی پرداخته است.

  • ​اقتصادنیوز: هادی خانیکی در جامعه دانشگاهی ایران عمدتا با آرا و آثارش پیرامون دو مفهوم «ارتباطات» و «توسعه» شناخته می‌شود. او معتقد است که سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه ارتباطات و هدف‌گذاری‌های غلط سیاسی باعث شده است تا روندهای ارتباطی در ایران دچار اختلال شوند و این حوزه نتواند چنان که باید و شاید روند توسعه را در کشور تسریع کند. از نظر خانیکی کارویژه ارتباطات و در معنای خاص‌تر آن رسانه‌ها،…